flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Запровадження адміністративного судочинства - справа державного значення, що зачіпає інтереси всього суспільства, кожного пересічного громадянина. Без сумніву можна назвати адміністративні суди одним з  найдоступніших і найефективніших інститутів захисту прав, свобод та інтересів людини. Крім того, їхня діяльність є проявом демократичної спрямованості держави та сприяє підвищенню авторитету не тільки судової влади, а й державних органів управління та органів самоврядування в Україні. Тому можна з упевненістю сказати, що створення системи адміністративних судів є одним із найважливіших досягнень судової реформи в Україні. 

Питання щодо запровадження адміністративної юстиції не нове для історії права нашої країни. Проблеми адміністративної юстиції, розгляду адміністративно-правових конфліктів почали привертати до себе увагу ще в другій половині ХІХ сторіччя.

Говорячи про сучасний етап формування адміністративної юстиції, слід зауважити, що починаючи з перших років незалежності нашої держави, крок за кроком, послідовно, аргументовано з наукової і політичної точок зору, ця ідея втілювалася в життя.

У 1992 році було прийнято Концепцію судово-правової реформи, яка задекларувала створення адміністративних судів. Конституція України (статті 55, 124) закріпила функцію судового контролю у формі адміністративної юстиції як невід’ємну складову судової влади поряд з іншим основним чинником - правосуддям. Концепцією адміністративної реформи (1998 рік) обґрунтовано роль адміністративної юстиції як форми судового контролю за діяльністю органів державної виконавчої влади. Мала судова реформа (2001 рік) та Закон України «Про судоустрій України» (2002 рік) на законодавчому рівні визначили: в Україні, яка повинна бути демократичною правовою державою, буде адміністративна юстиція.

Відповідно до Указу Президента України від 16 листопада 2004 року  № 1417/2004, з 01 січня 2005 року у системі адміністративних судів України був створений Одеський апеляційний адміністративний суд з кількісним складом суддів – 7 осіб. Територіями, на які поширюється повноваження суду, були визначені Одеська, Миколаївська та Херсонська області.

22 грудня 2005 року Верховною радою України було обрано на посаду безстроково перших суддів Одеського апеляційного адміністративного суду : В.О. Алєксєєва, О.О. Димерлія, О.С. Золотнікова.

19 квітня 2006 року Указом Президента України головою суду було призначено  В.О. Алєксєєва.

14 грудня 2006 року на посади суддів були обрані М.М. Милосердний та Л.В. Стас, 22 лютого 2007 року – А.І. Бітов та Ю.В. Яковлев, 22 травня 2008 року – О.В. Джабурія.

З 8 листопада 2006 року Одеський апеляційний адміністративний суд був розміщений у будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44.

З 9 листопада 2010 року суд розміщений за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, 19.

Нині суддівський корпус Одеського апеляційного адміністративного суду нараховує 34 судді, його формування триває й досі, оскільки Указом Президента України від 16 травня 2007 року № 417/2007 кількісний склад суду було збільшено до 37 суддів.

На теперішній час апарат суду складає понад 135 працівників, а у складі ОААС функціонує сім відділів: організаційно-методичної роботи та забезпечення діяльності керівництва суду, діловодства (канцелярії), звернень громадян та юридичних осіб, планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку і звітності, матеріально-технічного забезпечення, аналітично-статистичного та інформаційно-технічного забезпечення, організації роботи судових розпорядників, управління персоналом.

Адміністративні суди є одним з головних дієвих інструментів, що надають реального змісту та наповнення основоположним декларуючим принципам «верховенства права», «демократичності», «доступності» і «прозорості». Безумовною перевагою такої моделі є професіоналізм, досвідченість професійних суддів, що забезпечується їхньою чіткою спеціалізацією, а також особливою процедурою розгляду судами адміністративних справ.