Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Порядок взаємодії Одеського апеляційного адміністративного суду з представниками засобів масової інформації

 

Додаток1
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Одеському апеляційному адміністративному суді, затвердженого наказом Одеського апеляційного адміністративного суду від 23 квітня 2015 р. №68- зп

 

ПОРЯДОК
взаємодії Одеського апеляційного адміністративного суду з представниками засобів масової інформації

 1. Взаємодія Одеського апеляційного адміністративного суду (далі – Суд) з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», та цього Положення.
 2. Інформаційну політику в суді визначає голова, а у разі його відсутності заступник голови.
 3. Організація роботи із взаємодії Суду зі ЗМІ здійснюється представником Суду, відповідальним за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю (прес-секретар, представник Cуду, на якого покладено обов’язки прес-секретаря або інший працівник Суду, який за дорученням голови Суду надає інформацію про діяльність Суду для представників ЗМІ).
 4. Відвідування судових засідань Суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ – за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 5. Представники ЗМІ, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства України.
 6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, повинні дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, виконувати вказівки головуючого судді та судового розпорядника, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.
 7. Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи Суду (окрім судових засідань) здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання прес-службою Суду відповідних списків.
 8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.
 9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (збори суддів Суду, прес-конференції, міжнародні зустрічі тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційній веб-сторінці Суду прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.
 10. У разі, якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбувається захід, прес-служба Суду з поясненням цієї причини може припинити акредитацію.
 11. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Порядку організації пропускного режиму в Суді, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку заходу), маючи при собі редакційне посвідчення.
 12. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається, здійснює прес-служба Суду, або представник Суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю (прес-секретар, представник Cуду, на якого покладено обов’язки прес-секретаря або інший працівник Суду, який за дорученням голови Суду надає інформацію про діяльність Суду для представників ЗМІ).
 13. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання прес-службою Cуду повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.
 14. Відповіді на запити на інформацію ЗМІ залежно від її характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) можуть надаватися прес-службою Cуду, або представником Cуду, на якого покладено обов’язки прес-секретаря або іншим працівником Суду, який за дорученням голови Суду надає інформацію про діяльність Суду для представників ЗМІ) в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.
 15. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності Суду готують у межах своєї компетенції прес-секретар, представник Cуду, на якого покладено обов’язки прес-секретаря, або інший працівник Cуду, який за дорученням голови Суду надає інформацію про діяльність Суду для представників ЗМІ та, за необхідності, керівники інших структурних підрозділів апарату Суду за підписом голови Суду або його заступників, керівника апарату або його заступника.
 16. Інформаційні запити, що потребують (враховуючи специфіку діяльності ЗМІ) оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

Пам’ятка для представників ЗМІ щодо дотримання загальних правил поведінки в залі судового засідання

Комунікаційна стратегія суду

Основи судової журналістики. Посібник