flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок розгляду звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України, листів фізичних і юридичних осіб

26 травня 2017, 09:45

Витяг

з Положення про розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України, листів фізичних і юридичних осіб та

особистий прийом керівництвом суду в Одеському апеляційному адміністративному суді

/затвердженого наказом голови Одеського апеляційного

адміністративного суду від 25 травня 2015 року № 78-зп/

 

 Порядок розгляду звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України, листів фізичних і юридичних осіб

 

1  Порядок розгляду звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

У зверненні громадян вказуються прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання громадянина та викладається суть порушеного питання. Письмове звернення повинно бути надруковане або написане від руки, підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання вказаних вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями в термін не пізніше як через 10 днів від дня його надходження. Копія такого звернення залишається у відділі по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб Суду.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також те, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються і повторні звернення від одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті скарги, які подано з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймається керівництвом суду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до повноважень Суду, то таке звернення у п’ятиденний термін із дня його отримання пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі із супровідним листом. Про це повідомляється суб’єкту подання звернення.

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той же термін повертається автору звернення з відповідними роз’ясненнями.

Після опрацювання, звернення разом із матеріалами повертається до відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб для зберігання, згідно з номенклатурою справ.

Термін розгляду звернень, які не потребують додаткового вивчення, становить 15 днів. У разі необхідності додаткового вивчення матеріалів, термін розгляду звернення не повинен перевищувати одного місяця. Якщо у місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, голова суду або керівник апарату встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.    

2     Порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України.

          Відповідь на депутатський запит надсилається Голові Верховної Ради України та народному депутату, який його вніс, не пізніше, ніж у 10-денний термін та підписується головою суду.

          Депутатське звернення є обов’язковим для розгляду протягом не більше 10 днів з моменту одержання та підписується головою суду.

         У разі неможливості розгляду депутатського запиту чи депутатського звернення у визначений строк народний депутат, група народних депутатів чи комітет Верховної Ради України повідомляється про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського запиту та депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

3     Порядок розгляду листів з процесуальних питань по справах.

          Відповідно до статті 12 Кодексу адміністартивного судочинства України особи,  які беруть участь у справі, а також особи, які не брали  участі  у справі,  якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання  в  адміністративному  суді  як  усної,  так і письмової інформації щодо результатів розгляду справи.

        Листи фізичних і юридичних осіб, які  беруть участь у справі, не підлягають  розгляду  та  не  потребують  відповіді,  якщо  у них не зазначено  місце  проживання  чи  місцезнаходження (для юридичних осіб) або вони не підписані автором (авторами), а також якщо неможливо встановити  їх  автора,  або такі,  що  містять  вислови, що свідчать про неповагу до суду.

4 Порядок розгляду запитів на публічну інформацію врегульовано Положенням про забезпечення доступу до публічної інформації в Одеському апеляційному адміністративному суді.

5 Запити та звернення депутатів місцевих рад, які надійшли до Суду, розглядаються на загальних підставах.

6 Запити, які надійшли від Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, Глави Адміністрації Президента, Прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів, Голови Вищої ради юстиції, Генерального прокурора України, Голови Державної податкової адміністрації України, Голови Державної судової адміністрації України, Голови Центральної виборчої комісії України, Голови Служби безпеки України, Голови Державної митної служби України, Голови Державної прикордонної служби України, керівників, заступників керівників міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, державних установ іноземних країн і міжнародних організацій (їх представництв), а також запити і звернення народних депутатів України, комітетів і комісій Верховної Ради України, осіб, яким присвоєно звання Герой Радянського Союзу, Герой України, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної Війни та жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», розглядаються у першочерговому порядку.

7 Звернення, запити на інформацію, листи вважаються опрацьованими, якщо порушені в них питання розглянуто по суті, вжито необхідних заходів, надано відповідь заявникам у письмовій (електронній) формі.

8 За результатами розгляду звернення можуть бути прийняті такі рішення:  вирішено позитивно; відмовлено у задоволенні; дано роз’яснення; звернення (скарга) визнано обґрунтованим; звернення (скарга) визнано не обґрунтованим; повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»; переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»; не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян».

9 Під час розгляду звернень забезпечуються вимоги Закону України «Про захист персональних даних» щодо захисту персональних даних, а також нерозголошення відомостей про особисте життя громадян.

10 Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у  зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій або електронній формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів відмови. При цьому вказуються заходи, які вживались для перевірки цього звернення.

11 Відповідь за результатами розгляду колективного звернення (якщо звертаються двоє і більше громадян) надсилається тому громадянину, який у зверненні підписався першим або адреса якого вказана. У тексті відповіді потрібно вказувати загальну кількість громадян, що звернулися.

12 Розгляд звернень юридичних осіб, громадських організацій, благодійних фондів тощо здійснюється в аналогічному порядку.