flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок і підстави звернення громадян до суду при реалізації ними виборчих прав

26 травня 2017, 09:44

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

Виборчі права громадян належать до найважливіших прав і свобод, гарантованих державою . 
Ці права громадян закріплені статтею 38 Конституції України, в якій зокрема сказано, що громадяни України мають право брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Стаття 55 Конституції України говорить, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Частина 9 статті 108 Закону України « Про вибори народних депутатів України » (Верховна Рада України; Закон від 17.11.2011 № 4061- VI ) передбачає, що рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цих комісій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, кандидатів, їхніх довірених осіб, партій, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів, що порушують законодавство про вибори, можуть бути оскаржені до суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-ІУ (далі – КАС України).
Порядок і підстави звернення громадян до судів при реалізації ними виборчих прав, а також порядок розгляду судами таких категорій справ, територіальна та предметна підсудність справ регулюються Главою 6 КАС України .
Статтею 173 КАС України передбачається право звернення з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі.
Позовна заява про уточнення списку виборців подається до суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування .           
Згідно ст.ст. 172, 174, 175 КАС України право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цих комісій має виборець (громадянин, який має право голосу у відповідних виборах або референдумі), якщо таке рішення, дія чи бездіяльність порушує виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі його особисто .
Крім того, передбачаються певні особливості в провадженні справ, пов’язаних з виборчим процесом народних депутатів.
Виборець (громадянин, який має право голосу у відповідних виборах або референдумі) може оскаржити:
- рішення, дію чи бездіяльність виборчої комісії, членів цих комісій, якщо таке рішення, дія чи бездіяльність порушує виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму його особисто (ч.2 ст.172 КАС України);
Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цих комісій, за винятком рішень, дій чи бездіяльності, що визначені частинами 3 та 4 статті 172, оскаржуються до місцевого загального суду як адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії (ч.5 ст.172 КАС України) .
- рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність порушують виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму його особисто ( ст.. 174 КАС України);
- дії чи бездіяльність суб'єктів, кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу, що порушують законодавство про вибори чи референдум, якщо ці дії чи бездіяльність порушують виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму його особисто ( ст.175 КАС України).
Позовну заяву може бути подано до суду у строк, встановлений частинами 6-8 статті 172 цього Кодексу а саме:
- позовні заяви може бути подано до суду у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (ч.6 ст.172 КАС України) ;
- позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце до дня голосування , може бути подано до суду у строк, встановлений частиною шостою цієї ж статті (в п’ятиденний строк), але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування (ч.7 ст.172 КАС України);
- позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування , під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подано до суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (ч.8 ст.172 КАС України).
Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду (ч.12 ст.172 КАС України).
Статтею 177 КАС України передбачено, що судові рішення, ухвалені за наслідками розгляду виборчих справ, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошення, а судові рішення, ухвалені до дня голосування, - не пізніш як за чотири години до початку голосування.